Jokkmokk Winter Conference

Jokkmokk Winter Conference kommer inte att arrangeras 2016.

Jokkmokks kommun har beslutat att göra ett uppehåll med Jokkmokk Winter Conference – konceptet med konferensen behöver utvecklas tillsammans med olika aktörer för att kunna möta framtiden på ett bra sätt.

Vi är fortfarande övertygade om att konferensen behövs och att den har en viktig plats att fylla.

Vi säger alltså inte hejdå – utan vi säger:

På återseende!
————————————————————–

Jokkmokk Winter Conference will not be held in 2016.

Jokkmokk municipality has decided to make a break with the Jokkmokk Winter Conference – the concept of the conference need to be developed together with stakeholders in order to face the future in a good way.

We are still convinced that the conference is needed and that it has an important place to fill.

So we do not say goodbye – but we say:

Au Revoir!