Välkommen till vår blogg!

Denna blogg kommer att handla om NNCC – Northern Network on Climate Change som är ett projekt där projektägaren är Jokkmokks Kommun. I projektet ingår även ”Jokkmokk Winter Conference”

I projektansökan står det:

”Klimatförändringarna är en global utmaning, men effekterna kommer att märkas på lokal nivå och måste åtgärdas där. Nordkalottområdet kommer att ställas inför större utmaningar och har en viktig roll för att bromsa klimatförändringar på grund av rikedomen av förnybar energi resurser. Projektet syftar till att bidra till Lissabon-strategi och EU:s klimatmål och till att förbättra gränsöverskridande samarbete mellan regionala aktörer och myndigheter genom att utveckla en gemensam plattform om klimat och energifrågor, bygga upp kunskaper hos beslutsfattare, små och medelstora företag, skolor, hela utbildningssektorn och media.

Särskilda projektmål är att erbjuda framtidsperspektiv för ungdomar och utveckla gränsöverskridande samarbete mellan kommuner och organisationer. Genom att utveckla olika ”klimat verktyg” för kommuner, företag och skolor med inriktning på energieffektivisering, förnybara energikällor och anpassning till klimatförändringen och omfattande utbildningar görs framgångsrika regionala klimatskyddsstrategier möjlig. Som resultat ska 240 lokala och regionala beslutsfattare, 50 små och medelstora företag och ca.1000 ungdomar bör ha deltagit i olika projektaktiviteter.”

Comments

  1. Bra med en blogg om klimatförändringarna som ju drabbar oss alla. Vi vill ju behålla naturen som den är här uppe i norr med alla våra djupa skogar.

  2. En digital marknad var inte riktigt samma sak som en äkta och vanlig marknad. Hoppas på en riktig marknad nästa gång det blir av!

  3. Bra initiativ med ett projekt som syftar till att bekämpa klimatförändringar i Nordkalottområdet genom att öka kunskapen om klimatet och energifrågorna!

  4. Det är imponerande att se hur projektet tar ett helhetsgrepp på klimatförändringsutmaningen, särskilt med tanke på Nordkalottområdets unika position och resurser. Jag uppskattar verkligen fokuset på att utrusta så många olika sektorer – från beslutsfattare till ungdomar – med kunskap och verktyg för att bekämpa och anpassa sig till klimatförändringarna. Att prioritera gränsöverskridande samarbete visar också en djup förståelse för att klimatförändringar är en gemensam utmaning som kräver gemensamma lösningar. Hoppas verkligen att denna insats kommer att inspirera andra regioner att ta liknande initiativ.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *