Välkommen till vår blogg!

Denna blogg kommer att handla om NNCC – Northern Network on Climate Change som är ett projekt där projektägaren är Jokkmokks Kommun. I projektet ingår även ”Jokkmokk Winter Conference”

I projektansökan står det:

”Klimatförändringarna är en global utmaning, men effekterna kommer att märkas på lokal nivå och måste åtgärdas där. Nordkalottområdet kommer att ställas inför större utmaningar och har en viktig roll för att bromsa klimatförändringar på grund av rikedomen av förnybar energi resurser. Projektet syftar till att bidra till Lissabon-strategi och EU:s klimatmål och till att förbättra gränsöverskridande samarbete mellan regionala aktörer och myndigheter genom att utveckla en gemensam plattform om klimat och energifrågor, bygga upp kunskaper hos beslutsfattare, små och medelstora företag, skolor, hela utbildningssektorn och media.

Särskilda projektmål är att erbjuda framtidsperspektiv för ungdomar och utveckla gränsöverskridande samarbete mellan kommuner och organisationer. Genom att utveckla olika ”klimat verktyg” för kommuner, företag och skolor med inriktning på energieffektivisering, förnybara energikällor och anpassning till klimatförändringen och omfattande utbildningar görs framgångsrika regionala klimatskyddsstrategier möjlig. Som resultat ska 240 lokala och regionala beslutsfattare, 50 små och medelstora företag och ca.1000 ungdomar bör ha deltagit i olika projektaktiviteter.”

Comments

 1. Bra med en blogg om klimatförändringarna som ju drabbar oss alla. Vi vill ju behålla naturen som den är här uppe i norr med alla våra djupa skogar.

 2. En digital marknad var inte riktigt samma sak som en äkta och vanlig marknad. Hoppas på en riktig marknad nästa gång det blir av!

 3. Bra initiativ med ett projekt som syftar till att bekämpa klimatförändringar i Nordkalottområdet genom att öka kunskapen om klimatet och energifrågorna!

 4. Det är imponerande att se hur projektet tar ett helhetsgrepp på klimatförändringsutmaningen, särskilt med tanke på Nordkalottområdets unika position och resurser. Jag uppskattar verkligen fokuset på att utrusta så många olika sektorer – från beslutsfattare till ungdomar – med kunskap och verktyg för att bekämpa och anpassa sig till klimatförändringarna. Att prioritera gränsöverskridande samarbete visar också en djup förståelse för att klimatförändringar är en gemensam utmaning som kräver gemensamma lösningar. Hoppas verkligen att denna insats kommer att inspirera andra regioner att ta liknande initiativ.

 5. Jag anser att klimatutmaningarna idag är en av de mest akuta och viktiga frågor vi står inför som samhälle. Initiativ som NNCC – Northern Network on Climate Change, är inspirerande och visar på hur lokala insatser kan spela en avgörande roll i den globala kampen mot klimatförändringar. Det faktum att projektet fokuserar på att utveckla en gemensam plattform för klimat- och energifrågor är särskilt lovande, eftersom det möjliggör samarbete och kunskapsdelning mellan olika aktörer över gränserna.

  En av de bästa aspekterna med NNCC är dess fokus på utbildning och framtidsperspektiv för ungdomar. Genom att engagera ungdomar och utbildningssektorn säkerställer vi att nästa generation är medveten om och kapabel att hantera klimatutmaningarna. Att involvera beslutsfattare och små och medelstora företag är också viktigt, eftersom dessa grupper har en direkt inverkan på lokala klimatstrategier och kan göra stor skillnad genom att implementera energieffektiva lösningar och förnybara energikällor.

  Ett annat positivt inslag är utvecklingen av olika ”klimat verktyg” för kommuner, företag och skolor. Dessa verktyg kan hjälpa till att anpassa och effektivisera insatser på lokal nivå, vilket är avgörande för att minska koldioxidutsläppen och främja hållbar utveckling.

  För att bidra till att bromsa klimatförändringarna tror jag att det är viktigt att:

  Stödja och delta i lokala och regionala klimatinitiativ som NNCC.
  Öka medvetenheten och utbilda både ungdomar och vuxna om klimatförändringar och hållbara metoder.
  Främja och investera i förnybara energikällor och energieffektivisering inom både offentlig och privat sektor.
  Uppmuntra gränsöverskridande samarbeten för att dela kunskap och resurser effektivt.
  Genom att agera lokalt och tänka globalt kan vi tillsammans göra en betydande skillnad i kampen mot klimatförändringarna. Initiativ som NNCC är ett steg i rätt riktning och visar hur viktigt det är med samarbete och engagemang på alla nivåer i samhället.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *