Barns tankar.

Energimyndigheten har givit ut en mycket fin broschyr om barns tankar runt klimatproblemen. Ladda gärna ner den – ni kan hämta den HÄR. Den är mycket informativ och bl.a. står det:

”Vi som är barn oroar oss och tänker mycket på klimatfrågorna. Men vi är inte så oroliga för egen del utan mer för djuren och naturen”

 

Många projekt finns det…

Det finns många projekt som handlar om miljö och klimat och det kan bara vara bra. Det finns ett som heter ClimAct och som man kan läsa om på Nenets (Norrbottens energikontor) hemsida och en utförligare beskrivning finns på projektets hemsida – climactregions.eu – på engelska. Det som är så bra med ClimAct är att det : ”är ett EU Interreg IVC projekt för att sprida information om klimatsmarta strategier och hållbar framtidsplanering baserat på goda exempel från hela Europa.”

Eftersom man då försöker få en form av karta av alla goda krafter och exempel som finns i Europa så innebär det i praktiken att alla som verkligen vill åstadkomma en förändring inte behöver uppfinna hjulet två gånger utan kan ta lärdom av varandra.

Extra roligt är naturligtvis att i deras senaste nyhetsbrev läsa följande:

I februari 2012 ska representanter från alla nio europeiska regioner som samverkar i ClimActRegion projektet besöka Norrland för att lära sig mer om hur man jobbar med framtidens klimat- och energiutmaningar. Studiebesöket börjar med projektets deltagande i Jokkmokk Winter Conference, 30 januari till 2 februari. Bland annat ska ClimActRegions partner från Frankrike hålla i en workshop under JWC vilken handlar om växthusgasinventering på regional och lokal nivå.

Jokkmokk Winter Conference (JWC) finns inom projektet NNCC och är en stor mötesplats för forskare, intresserade och beslutsfattare och riktar sig i huvudsak till den yngre generationen som ju är de som ska föra framtiden vidare!

 

Pilotseminarium i Jokkmokk 25 oktober 2011.

Här ovanför ser ni de partners/finansiärer som deltar i projektet – helt  suveränt att frågan väcker så stort intresse.

Till höger ser ni dagordningen. Ett digert program med talare från bl.a. Nenet, Länsstyrelsen.

 

Det var ett stort intresse för pilotseminariet i Jokkmokk. Detta seminarie hade föregåtts av ett likadant i Övertorneå.

Syftet med seminariet är att vi ska lära av varandra för att bli duktiga på att sprida kunskap om klimatförändringarna och dess påverkan på vår del av världen.

Välkommen till vår blogg!

Denna blogg kommer att handla om NNCC – Northern Network on Climate Change som är ett projekt där projektägaren är Jokkmokks Kommun. I projektet ingår även ”Jokkmokk Winter Conference”

I projektansökan står det:

”Klimatförändringarna är en global utmaning, men effekterna kommer att märkas på lokal nivå och måste åtgärdas där. Nordkalottområdet kommer att ställas inför större utmaningar och har en viktig roll för att bromsa klimatförändringar på grund av rikedomen av förnybar energi resurser. Projektet syftar till att bidra till Lissabon-strategi och EU:s klimatmål och till att förbättra gränsöverskridande samarbete mellan regionala aktörer och myndigheter genom att utveckla en gemensam plattform om klimat och energifrågor, bygga upp kunskaper hos beslutsfattare, små och medelstora företag, skolor, hela utbildningssektorn och media.
Särskilda projektmål är att erbjuda framtidsperspektiv för ungdomar och utveckla gränsöverskridande samarbete mellan kommuner och organisationer. Genom att utveckla olika ”klimat verktyg” för kommuner, företag och skolor med inriktning på energieffektivisering, förnybara energikällor och anpassning till klimatförändringen och omfattande utbildningar görs framgångsrika regionala klimatskyddsstrategier möjlig. Som resultat ska 240 lokala och regionala beslutsfattare, 50 små och medelstora företag och ca.1000 ungdomar bör ha deltagit i olika projektaktiviteter.”